MEDICINA GENERAL

Control, tractament i evolució d'enfermetats

- Hipertensió Arterial

- Colesterol

- Diabetis¿Qué és?

La Medicina General, també coneguda com, Medicina de Familia, és la disciplina mèdica que s'encarrega de mantenir la salud a tots els aspectes, analitzant i estudiant el cos humà en forma global.

Funcions

Si bé els metges de familia per la seva formació poden exercir el seu treball a diversos camps laborals (serveis d'urgències i emergències, unitats tècniques, etc.) el seu àmbit natural d'actuació és l'atenció primaria.

És un professional mèdic les funcions del qual són assistencials (o clíniques), docents, investigadores i administratives (o gestores), i que orienta la seva activitat a tres aspectes:

- La promoció d'estils de vida saludable.

- La identificació oportuna de riscos i danys a la salut.

- La resolució oportuna i adequada dels problemes de salut més freq üents d'aquestes persones.

Copyright © 2020. All Rights Reserved. Centre de Traumatologia i Rehabilitació, S.L.P. - CIF B58127044