PERITATGES MEDICS

A càrrec d'Especialista Perit Mèdic

- S'efectuarà la valoració, (barem), del dany corporal i les seves seqüeles, com a conseqüència d'accidents.

Que és?

Els Requisits que ha de reunir el perit mèdic, o els requisits que ha de reunir la persona Llicenciada en Medicina i Cirurgia que és requerida per assessorar o auxiliar a la justícia quan a ella se li planteja un problema de caràcter mèdic biològic, a través de la prova pericial mèdica, són:

- Una formació mèdica bàsica.

- Una formació mèdica legal per assessorar correctament a la justícia, per que sense ella, no sabrà com és l'objectiu real de l'encàrrec pericial, quals són els elements mèdics legals que precisa conèixer la justícia per resoldre el problema jurídic de base mèdic biològica, ni sabrà exactament quals són les conseqüències de la seva missió.

- El coneixement dels drets dels pacients i lesionats, com són el dret a la seva intimitat, informació i obtenció del consentiment informat.

- El coneixement dels requisits legals i ètics de l'exercici de la funció pericial.

Funcions

Considerem l'Activitat Mèdic Pericial com un Acte Mèdic, perquè encara que la seva actuació, no té una finalitat assistencial (terapèutica), per complir amb aquesta missió ha de realitzar d'un diagnòstic clínic i etiològic i una labor de pronòstic, que sempre són actes mèdics i que només pot realitzar un metge. Si ho creu necessari té l'haver de respecte al pacient de prestar els seus serveis com a mèdic i realitzar en molts casos una labor diagnòstica quan el diagnòstic del pacient és incert o està equivocat, i fins i tot de vegades orientar al pacient des del punt de vista terapèutic.

Es recomana que procedeixi de la següent manera:

- Amb Objectivitat

- Amb actitud Crítica

- Amb Sinceritat

- Amb Precisió

- Amb Cautela

- Amb Imparcialitat

Data Actualizació: 18 de març de 2017

Copyright © 2017. All Rights Reserved. Centre de Traumatologia i Rehabilitació, S.L.P. - CIF B58127044