REUMATOLOGIA

Enfermetats osteodegeneratives:

- Artrosis

- Artritis

- Fibromialgies

- Fatiga crònica

- Osteoporosis
Que és?

La reumatologia és una especialitat mèdica, branca de la medicina interna i la pediatria, dedicada als trastorns clínics (no els quirúrgics) de l'aparell locomotor i del teixit connectiu, que abasta un gran nombre d'entitats clíniques conegudes en conjunt com a malalties reumàtiques, a les quals se sumen un gran grup de malalties d'afectació sistèmica: les connectivopaties.

Els reumatòlogs (especialistes en reumatologia) tracten principalment als pacients amb entitats clíniques d'afectació localitzada que danyen generalment les articulacions, ossos, músculs, tendons i fascies, etc., i fins i tot malalties amb expressió sistèmica.

Funcions

La funció que exerceix el reumatòlog en la cura de la salut depèn de diversos factors i necessitats. Normalment, el reumatòlog treballa juntament amb altres metges i de vegades actua com a consultor per aconsellar a un altre metge sobre un diagnòstic o tractament específic. En altres casos, el reumatòlog actua com a administrador i depèn de l'ajuda de diversos professionals capacitats, com a infermeres, terapeutes físics i ocupacionals, psicòlegs i treballadors socials. El treball en equip és important, ja que els trastorns mùscul-esquelètics són crònics. Els professionals de la cura de la salut poden ajudar a les persones que pateixen malalties mùscul-esquelètiques i als seus familiars a bregar amb els canvis que aquestes malalties originen en les seves vides.

Copyright © 2020. All Rights Reserved. Centre de Traumatologia i Rehabilitació, S.L.P. - CIF B58127044